60 lat koła PZW nr 9 w Błoniu

  

60 LAT KOŁA WĘDKARSKIEGO NR 9 W BŁONIU

24 maja 2009 r. swój jubileusz 60 lecia istnienia obchodziło koło Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 9 w Błoniu. Z tej też okazji zorganizowano zawody wędkarskie a stawką był Puchar i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pana Jana Żychlińskiego. Startowało 27 zawodników na wodzie „ Babska – Duża” w 1 trzy godzinnej turze.

Wyniki:

 1. miejsce Jan Kołodziejski         

    2.   miejsce Dariusz Jasiński                      

    3.   miejsce Daniel Siarkowski

    4.   miejsce Daniel Olczak         

    5.   miejsce Michał Zapendowski

    6.   miejsce Piotr Robak                                                   ZDIĘCIA Z UROCZYSTOŚCI - link do galerii

 

Następnie przy uroczystym wprowadzeniu sztandarów koła i zaproszonych kół odbyła się msza polowa. Po mszy głos zabrał Prezes Zarządu Koła Nr 9 który wygłosił krótkie przemówienie z okazji 60 lecia istnienia Błońskiego koła. Następnie Burmistrz Błonia Pan Zenon Reszka  złożył życzenia wszystkim wędkarzom i życzył kolejnych 60 lat pracy społecznej na rzecz koła. Burmistrz ufundował nam kosę spalinową, za którą serdecznie dziękujemy. Kolejną osobą składającą życzenia z okazji 60-lecia był Pan Jan Żychliński Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, który chętnie wspiera nasze koło. Następnie Prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW kol. Zbigniew Bedyński  podarował nam piękną pamiątkową paterę i list gratulacyjny. Zarząd Główny w Warszawie przyznał nam odznakę „ Za zasługi dla Pzw” którą przyczepił do sztandaru Prezes Bedyński. Obchody jubileuszu były świetną okazją by wyróżnić zasłużonych w rozwój wędkarstwa polskiego.

Zarząd Główny w Warszawie przyznał medal „ Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” dla:

 • Starosty Powiatu Jana Żychlińskiego
 • Burmistrza Błonia Zenona Reszki
 • Radnego Jarosława Hernika

Zarząd Okręgu Mazowieckiego przyznał medal „ Za działalność dla mazowieckiego wędkarstwa” dla:

 • Radnej Wandy Wójcickiej
 • Prezesa Zarządu Cezarego Wieczorka

Srebrne odznaki otrzymali:

 • Andrzej Kaliński
 • Wiesław Bojsza

Pamiątkowy Puchar z okazji 60 lecia koła otrzymał:

 • Zastępca Burmistrza Marek Książek

Podsumowując uroczystości 60-lecia bardzo dziękujemy przybyłym na spotkanie gościom, za miłe słowa i drobne upominki jakie otrzymaliśmy. Nie sposób wymienić wszystkich imiennie, dziękujemy za przybycie prezesowi Zarządu Okręgu Mazowieckiego oraz kolegom i koleżankom z zaprzyjaźnionych kół. Dziękujemy!

Z wędkarskim pozdrowieniem
Cezary Wieczorek
Prezes Zarządu Koła Nr 9 w Błoniu

 

 

Nowa warstwa...
a warstwa...