Zmiany w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym

Zmiany w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego informuje, iż w dniu 27 listopada 2010 r. zaczyna obowiązywać nowa Ustawa o Rybactwie Śródlądowym.
Zwracamy się z prośba o uważne zapoznanie się ze zmianami (nowościami) i propagowanie ich wśród wędkarskiej braci.

1. Ustawa jest bardziej restrykcyjna niż poprzednia.

2. Ustawa wprowadza nowy dokument uprawniający do amatorskiego połowu ryb

- ZEZWOLENIE NA AMATORSKI POŁÓW RYB-

3.Ustawa wprowadza regulacje prawne umożliwiające nakładanie mandatów karnych za wykroczenia ustawowe oraz te zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowy Ryb  a w szczególności;

  • za brak przy sobie dokumentów wędkarskich

•         nie przestrzeganie limitów połowu

•         nie przestrzeganie wymiarów ochronnych

•         nie przestrzeganie okresów ochronnych

•         brak utrzymania czystości na stanowisku

  • za brak wpisu do rejestru ryb

•         nie przestrzeganie uchwał Zarządu Okręgu opublikowanych w rejestrze połowu ryb

•         niewłaściwe oznakowanie rejestracji środków służących do połowu ryb

•         za brak sprzętu ratunkowego na łodziach i pontonach


4. Ustawa dopuszcza możliwość pozyskania ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej ale tylko w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb wędką. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane. 

 

 

 

 


5. W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy zmienia się wysokość mandatów np.:

•         połów ryb niewymiarowych - minimum  200 zł

•         połów ryb podrywką niezgodnie z przepisami - minimum  200 zł

•         połów więcej niż dwoma wędkami - minimum  200 zł

•         połów ryb w odległości mniejszej niż 50 m od urządzeń hydrotechnicznych - minimum  200 zł

 UWAGA!

Zgodnie z obowiązującym prawem gdy osoba łowiąca ryby niezgodnie z przepisami  odmówi przyjęcia mandatu Państwowa Straż Rybacka i inne uprawnione organy są zobowiązane do zatrzymania sprzętu służącego do połowu ryb oraz  dokumentów wędkarskich i skierowania sprawy do Sądu.


Sąd uznając winę obowiązkowo orzeka; przepadek sprzętu, zatrzymanie dokumentów na co najmniej rok oraz kary dodatkowe w postaci grzywny  i nawiązki w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb.  W razie ukarania Sad orzeka o podaniu orzeczenia  o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego.

Wasze komentarze (1)
  • Bogdan Recielski
    12 lat temu
    SSR też powinno mieć uprawnienia do wystawiania mandatów ,oczywiście po zdaniu egzaminu np. w Państwowej Straży Rybackiej.Mielibyśmy większy wpływ nad tym co się dzieje nad wodą.